رئيس پارلمان عراق خواستار استعفای دولت مالکی شد

به گزارش خبرگزاری فرانسه از بغداد، رئیس سنی مذهب پارلمان عراق امروز خواستار استعفای دولت نوری مالکی و تشکیل دولتی جایگزین برای برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام شد.
اسامه النجیفی در بیانیه ای افزود این ابتکار سه بندی را با هدف خروج از بحران خطرناک در عراق، آشتی ملی و انتقال مسالمت آمیز قدرت برای جلوگیری از وقوع جنگ داخلی و فتنه فرقه گرایی به سران و طرفهای مختلف سیاسی پیشنهاد کرده است.
ابتکار النجیفی شامل استعفای دولت کنونی، تشکیل دولتی کوچک و موقت از شخصیتهای مستقل که حق مشارکت در انتخابات آینده را ندارند، مامور کردن کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق برای فراهم کردن مقدمات برگزاری انتخابات زودهنگام مجلس نمایندگان و پس از آن انحلال مجلس نمایندگان برای برگزاری انتخابات سراسری و انتخاب نمایندگان از سوی مردم است.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...