رئیس بیمارستان اهواز: خوزستان، در حال بحرانی شدن است

روحانی و خامنه ای جنایت کار سعی میکنند به دروغ ، وضعیت ویروس کرونا را در کشور،خوب و روبه پیشرفت بیان کنند، تا بتوانندمردم را هر چه زودتر به سرکارها بفرستند اما دروغهای انها در همه استانها بیرون زده و اکثر استانها وضعیت خوبی در مهار ویروس کرونا ندارند.

رئیس بیمارستان رازی اهواز با بیان اینکه کرونا به شدت در حال رخنه کردن در خوزستان است، گفت:” اگر در اورژانس ۱۰۰ مراجعه‌کننده داشته باشیم باید نیمی از آنها بستری شوند یعنی وضع به قدری خراب است که از هر دو مراجعه‌کننده به بیمارستان رازی باید یک نفر بستری شود.”

به گزارش ایسنا، دکتر فرهنگ کره‌بندی گفت:” متخصصان عفونی، داخلی و طب اورژانس در اورژانس بیمارستان رازی اهواز مستقر هستند و اکنون نیز ۵۰ بیمار در حال بستری شدن در بیمارستان هستند.

به گزارش ایسنا، وی افزود: پنج ICU نیز راه‌اندازی کرده‌ایم یعنی حدود ۶۰ بیمار با زجر تنفسی در ICU مستقر هستند و وضعیت این بیماران به شدت اسف‌بار است.

رئیس بیمارستان رازی اهواز هشدار داد: این بیماری، بسیار وحشتناک و وحشی است و به شدت در حال رخنه کردن در خوزستان است. این بیماری، آلودگی شدیدی ایجاد کرده است. پیش از این، تا این حد مراجعه‌کننده نداشتیم اما چند روزی است که مراجعات زیادی داریم. اوضاع خوزستان در حال بحرانی شدن است و این مساله شایسته مردم خوزستان نیست.