رئیس جمهور رژیم به کشورهای اسلامی اخطار داد

رئیس جمهور رژیم اخوندی حسن روحانی، به کشورهای اسلامی منطقه حامی در مورد حمایت از داعش (دولت اسلامی عراق و شام) هشدار داد.

وی روز گذشته در طی سخنانی این کشورهارا تهدید کرد که از حمایت خود از داعش دست بردارند و گرنه دامن خودشان را خواهد گرفت. وی خطاب به کشورهای اسلامی که “با دلارهای نفتی به تروریست‌ها کمک می‌کنند”، هشدار داد که فردا نوبت خود آنها خواهد رسید، بذو نانکه نامی از این کشورها ببرد.

ایران عربستان سعودی و قطر را به حمایت از داعش متهم میکند.

روحانی این سخنان را پس از انه رهبر رژیم، علی خامنه ای در دیدار با قوه قضائیه رژیم با دخالت آمریکایی‌ها و کشورهای دیگر در مسائل داخلی عراق به شدت مخالفت کرد و گفت« دولت و ملت این کشور و مرجعیت دینی این کشور خود توانایی تمام کردن این ‘فتنه’ را دارند».

در حالی که خامنه ای به امریکا مورد دخالت در عراق هشدار داد ، امروز دوشنبه 2 تیر، جان کری وزیر خارجه امریکا وارد برای گفتگو با نوری المالکی وارد بغداد شده است. .

وی همچنین گفت  که درگیری در عراق میان کسانی است که می‌خواهند این کشور “به اردوگاه آمریکا ملحق شود و کسانی که خواهان استقلال عراق هستند.”

نوری المالکی رئیس جمهور شیعه عراق از حمایت مستقیم ایران برخوردار است و ایران طی چند روز گذشته با تاکید حمایت خود را از دولت کنونی عراق اعلام داشته است.