رئیس جمهور فرانسه: فشارها علیه ایران ادامه خواهد یافت

فرانسوا اولاند رییس جمهوری فرانسه ،یکشنبه بیست و ششم آبان گفت «فرانسه توسعه سلاحهای اتمی را تحمل نمی کند و تسلیم ایران نمی شود و به وارد کردن فشار به ایران در برنامه اتمی این کشور ادامه.

فرانسوا اولاند همچنین گفت «تا زمانی که مطمئن نشویم ماهیت نظامی برنامه اتمی ایران کاملاً برطرف نشده است، بر سر موضع خود خواهیم ایستاد».

اولاندو که برای ا.لین بار به اسرائیل سفر میکند به رهبران این کشور گفت: به فشار ایران در مورد برنامه اتمی این کشور ادامه می دهد و همواره در کنار اسرائیل می ایستد».

آقای اولاند در بدو ورود به فرودگاه بن گوریون در تل آویو گفت «تعهد فرانسه به امنیت اسرائیل، تعهدی دیرینه و تزلزل ناپذیر است».

اخرین مذاکرات ایران و کشورهای پر قدرت جهان معروف به کشورهای ۵۱+  در ۱۰ نوامبر به دلیل موضعگیری قاطعانه فرانسه مانع از نهایی شدن توافق درحال تنظیم با ایران شد، این امر موجب خشنودی عمیق دولت اسرائیل شد.

دور جدید مذاکرات در روز چهارشنبه ۲۰ نوامبر در ژنو از سر گرفته خواهد شد

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...