رادیو فرانسه: تجمع کارگران در مقابل مجلس ایران سرکوب شد

گزارش رادیو فرانسه از تظاهرات امروز روز کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی

شماری از فعالان کارگری در تظاهرات امروز روز کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی ایران دستگیر شدند و تظاهرکنندگان با برخورد خشونت آمیز نیروهای امنیتی و نظامی روبرو شدند.

علاوه بر سندیکاهای کارگری، شماری از انجمن های دانشجویی، معلمان و بازنشستگان به نشانۀ همبستگی با کارگران برای شرکت در این تجمع فراخوان داده بودند. اسدالله سلیمانی، ناصر محرم زاده، رسول طالب مقدم، رضا شهابی، حسن سعیدی، وحید فریدونی… از جمله کارگران دستگیر شده در تجمع امروز در مقابل مجلس شورای اسلامی بوده اند.

برخی گزارش ها حاکی است که دست کم بیست و دو تن از فعالان کارگری در این تجمع دستگیر شده اند.

شرکت کنندگان در تظاهرات امروز در مقابل مجلس شورای اسلامی از جمله شعار سر می دادند : “گرانی، تورم، بلای جان مردم”، “نان، کار، آزادی حق مسلم ماست”، “مرگ بر ستمگر، درود بر کارگر”، “کارگران اتحاد، اتحاد”…