راهپیمایی شجاع کارگران هفت تپه امروز یکشنبه + فیلم

راهپیمایی کارگران فولاد اهواز یکشنبه ۱۱آذر
راهپیمایی کارگران فولاد اهواز با تجمع در مقابل استانداری خوزستان در اهواز و شعار ننگ ما ننگ ما صدا و سیمای ما و….. به راهپیمایی خود به سمت مرکز شهر اهواز و خیابان نادری ادامه دادند . شعارهای دیگر راهپیمایان عبارت بود از

کارگر هفت تپه آزاد باید گردد، سوریه رو رها کن فکری به حال ما کن .
«ما کارگران فولاد علیه ظلم و بیداد میجنگیم میجنگیم» و «مرگ بر ستمگر درود بر کارگر» و «نصر من الله و فتح قریب مرگ بر این دولت مردم فریب» و «کارگر می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد» و «همشهری با غیرت حمایت حمایت» و «خوزستان بیچاره مسئول خوب نداره» و کشور ما دزد خونه‌ست توی جهان نمونه‌ست» و «همشهری بگوش باش ما کارگریم نه اوباش» و «اسلامو پله کردن مردمو ذله کردن» و «حسین حسین شعارشون دزدیها افتخارشون» و «کارگر زندانی آزاد باید گردد» و «کارگر هفت تپه آزاد باید گردد»

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...