ربودن مقام نظامی عراق توسط شبه‌نظامیان

ربودن مقام نظامی عراق توسط شبه‌نظامیان

سرهنگ یاسر عبدالجبار، مدیر توسعه امنیت وزارت کشور، توسط نیروهای شبه‌نظامی در منطقە جادریە بغداد و در مقابل چشمان عابران پیاده ربودە شد. فیلمی از دوربین‌های مدار بسته منتشر شده كه نشان می‌دهد چند خودرو اتومبیل سرهنگ عبدالجبار را محاصره و او را به زور می‌ربایند. فیلم ربودن این سرهنگ نیز قابل دیدن است. بهارنیوز