ربیعی: علت اعلام نشدن امار، به درخواست «شورای امنیت ملی» بوده

پاسدار علی ربیعی، سخنگوی دولت در آخرین نشست خبری خود با رسانه ها، درباره علت عدم انتشار اعداد و ارقام، کشته شدگان قیام ابان ماه گفت: تعداد مجروحان نیروی انتظامی بیشتر از مجروحان عادی است، بالاخره در این ماجرا عده ای مظلوم واقع شدند و ما نمی توانیم مثل آمریکا آمار فله ای بدهیم.

انتخاب نوشت: ربیعی امار منتشر شده از طرف امریکا و دیگران را غیرواقعی دانست و گفت:” شاهدی بر ادعاهای آنان وجود ندارد. ما صادقانه و به تفکیک استان‌ها و علت، آمار را اعلام می‌کنیم. اگر تا به حال هم صبر کردیم و اعلام نشده به دلیل درخواست شورای امنیت ملی است. دولت با هماهنگی قوه قضاییه و وزارت کشور این آمار را به زودی اعلام می‌کند.” وی البته خجالت کشید که بگوید مشغول درست کرده امار هستیم و تا حالا موفق نشده ایم و در گل گیرکرده ایم چه کار کنیم.