رتبه ۲۳۱ ایران در مدیریت اکوسیستم های آبی در میان ۲۳۲ کشور

«احمدعلی کیخا نماینده» مجلس و عضو شورای عالی آب با اشاره به نتایج یک گزارش و مطالعات سال 2013 در این زمینه گفت: مدیریت اکوسیستم های آبی ایران در میان 232 کشور رتبه 231 را به دست آورده است.

او گفت: در استان پرآبی همانند خوزستان با آورده آبی 20 تا 30 میلیارد متر مکعب آب و در گیلان با متوسط بارندگی 2 هزار میلی متری دچار مشکل مدیریت آب هستیم.

کیخا اظهار گفت: با این شرایط ما تنها توانایی تامین آب شرب روستاهای سیستان را تا پایان شهریورماه داریم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت عدم مدیریت صحیح آب و عدم حمایت دولت شاهد مهاجرت 1 میلیون 200 هزار نفر از جمعیت سیستان و بلوچستان خواهیم بود.

 

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...