رسایی: گشت ارشاد باید مردان بی‌غیرت را بگیرد

5f0a919e16b6d_2020-07-12_08-59نماینده سابق مجلس نوشت: یکی از عوامل پدیده شوم بی‌حجابی و شل حجابی، ‎فراموشی غیرت در مردان جامعه است. 

رژیم زن ستیز، از دست زنان ازادیخواه کشور به ستوه. امده است . هر راهی میرود انها تسلیم نمیشوند و حالا از در دیگری میخواهد وارد شود و. غیرت خروسی را بیدار کند.

حمید رسایی نماینده سابق مجلس در توئیتی نوشت: 

یکی از عوامل پدیده شوم بی‌حجابی و شل حجابی، ‎فراموشی غیرت در مردان جامعه است. برترینها