رفسنجانی خطاب به خامنه ای: یک بی هنر و عقب افتاده سرمشق نمی شود

علی اکبر هاشمی رفسنجانی در پاسخ به حمله خامنه ای در روز چهارشنبه علیه خود خامنه ای را بی هنر و عقب افتاده خواند.

روز چهارشنبه خامنه ای در سخنان خود در اهواز با حمله رفسنجانی گفته بود : “بعضی می‌خواهند دوران دفاع مقدس و جهت‌گیری‌های امام را تخطئه کنند چون می‌دانند تاثیرات بزرگی دارد.”

رفسجانی نیز بلافاصله در پاسخ به خامنه ای گفت: بعضی می‌خواهند دوران {دفاع مقدس} و جهت‌گیری‌های امام را تخطئه کنند چون می‌دانند تاثیرات بزرگی دارد.

وی همچنین افزود: آنها که تندروی های خود را به امام منسوب می کنند، خلاف می گویند.

به گزارش سایت انتخاب، رفسنجانی گفته: امام بارها در مسائل داخلی و خارجی، ترمز بی ترمزها را کشیدند تا انقلاب در مسیر اعتدال بماند. در قرآن آمده: «و کَذالک جعلناکم اُمَه وسطاً لِتکونوا شهدا علی الناس» یعنی ما شما را یک اُمت میانه رو قرار دادیم که برای دیگران سرمشق باشید.

رفسنجانی گفته: از این آیه کاملاً روشن است که یک افراطی هرگز نمی تواند سرمشق باشد. یک بی هنر و عقب افتاده سرمشق نمی شود.

 

Tags: ,

 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...