روحانی با مدیر صندوق بین المللی پول دیدار کرد

روحانی امروز   دوشنبه با مدیر صندوق بین المللی پول دیدار و گفت و گو کرد.
به گزارش خبرنگار ایرنا،  حسن روحانی که برای شرکت در هفتاد و سومین مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، پس از نشست با مدیران رسانه های آمریکایی، مصاحبه با شبکه NBC، با خانم کریستین لاگارد در هتل محل اقامت خود دیدار و گفت و گو کرد.
دیدار با رئیس جمهوری کوبا و چند دیدار دوجانبه، دیگر برنامه های امروز رئیس جمهوری خواهد بود.
رئیس جمهوری روز سه شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی خواهد کرد.