روزنامه آمریکایی واشینگتن پست: رژیم ایران بزرگترین چالش برای آمریکاست

روزنامه ی آمریکایی واشینگتن پست 18سپتامبر، 2014: با موضعگیری قاطع در سوریه علیه هم اسد و هم داعش، ما می‌توانیم یک علامت قوی به رهبران رژیم ایران بدهیم، بدین معنی که قیمت دردسر سازیهایش بالاتر خواهد بود.
به‌طور مشابهی در عراق هم این صادق است و هر گونه اتحاد مفروضی با رژیم ایران هرآنچه را که آمریکا در آنجارشته، پنبه خواهد کرد. یعنی ایجاد یک دولت فراگیر و متحد که تهدیدی برای خودش و همسایگانش نیست و پایگاهی برای تروریزم نخواهد بود…
دولت فراگیر در عراق باید از حمایت دولتهای سنی همسایه هم‌چون عربستان و امارات برخوردار باشد که هر دوی اینها اگر این برداشت باشد که آمریکا درصدد است با رژیم ایران متحد شود؛ غیرقابل دست یافتنی خواهند بود.
واشینگتن به جای دنبال کردن رؤیایی از همکاری با کسانی از قبیل خامنه‌ای، می‌بایست در تمامی جبهه‌ها با رژیم ایران درگیر شود. از زاغه نشینهای شیعی در بغداد تا میادین نبرد سوریه، باید با رژیم ایران مقابله کند…
آمریکا و رژیم ایران در دو سر متضاد طیف سیاست‌ها در خاورمیانه قرار دارند. ملاحظات عقیدتی و فرصت‌طلبی که رژیم ایران دارد آن را به یک متحد نامحتمل با غرب تبدیل کرده است.
مصادف شدن مخالفت متقابل با یک گروه تروریستی سنی، نباید ما را نسبت به تهدید از طرف ملاها کور کند.