گزارش تصویری از آکسیون یاران مقاومت در مقابل مجلس سوئد در روز جهانی حقوق بشر

10دسامبر برابر با 19 آذر به عنوان روز جهانی حقوق بشر نامگذاری شده است.

این روز در سال 1950 به احترام به منشور ملل متحد در زمینه حقوق بشر به اعلامیه جهانی حقوق بشر معروف است و آزادی‌های سیاسی وفردی را مورد توجه قرار میدهد1950 نامگذاری شد و توسط میلیونها نفر از مردم جهان جشن گرفته میشود.

شعار امسال روز جهانی حقوق بشر در سال “حقوق بشر365” میباشد و به منظور روشن نگهداشتن هسته اصلی اعلمیه حقوق بشر هر ساله در این روز به خود یاداوری کنیم که؛ احاد انسانها ، در هرکجا که هستند و در هر زمان مشمول کامل حقوق انسها و ازادیهای فردی و جمعی، میشوند و از حقوق مساوی برخوردارند.

پس برای دفاع از حقوق بشر در ایران که هر روزه و هر لیظه توسط رژیم جنلیتار حاکم نقض میشود قیام کنیم.

این نمایش پرده‌ای نیاز به جاوااسکریپت دارد.

به همین منظور جمعی از ایرانیان مقیم استکهلم و هواداران مقاومت در روز چهارشنبه  که مترادف با روزهای “نوبل” نیز میباشد، در مقابل پارلمان سوئد در استکهلم با حمل پلاکادها خواهان اقدامات برای توقف اعدامها، شکنجه و نقض شدید حقوق بشر در کشورشان شده اند.

بر اساس بیانیه ها و مواضع جوامع بینالمللی از جمله دبیر سازمان ملل متحد، بان کی مون، اوضاع حقوق بشر در ایران پس از انتصاب روحانی به سمت ریاست جمهوری رژیم ، علیرغم قولهای وی در دوران فعالیتهای انتخاباتی وی، نه تنها بهبود نیافته بلکه تعداد اعدامها نیز افزایش یافته است.