روسیه محموله سوخت نیروگاه بوشهر را تحویل ایران داد

روسیه محموله سوخت نیروگاه بوشهر را تحویل ایران داد (عکس: ایسنا)

به گزارش ایسنا، محموله جدید سوخت نیروگاه اتمی، بوشهر با همکاری سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت دولتی روس اتم روز گذشته وارد این نیروگاه شد.

خاموشی یک نیروگاه اتمی به معنای «خاموشی» آن نیست. میله‌های اورانیوم می‌بایست سرد شوند و برای این‌کار به برق نیاز است. چنانچه برق قطع شود و ژنراتورها هم از کار بیفتند، این امکان وجود دارد که میله‌های اورانیوم بیش از حد داغ شوند و ایجاد آلودگی هسته‌ای کنند. فعالان محیط زیست در غرب همواره نسبت به این موضوع هشدار داده‌اند. به گفته رئیس نیروگاه اتمی بوشهر هر سال کارشناسان انجمن جهانی بهره‌برداران نیروگاه‌های هسته‌ای (wano)از این نیروگاه بازرسی می‌کنند.

بر اساس قرارداد سازمان انرژی اتمی ایران و روسیه، تأمین سوخت نیروگاه اتمی بوشهر با روسیه است و پسماند اتمی آن نیز به روسیه بازمی‌گردد و مسئولیت اداره آن بر عهده پرسنل متخصص ایرانی است که به زبان روسی تسلط کامل دارند. مشاوران آن‌ها روس هستند.

در فرآیند تعویض سوخت، میزان یک سوم سوخت هسته‌ای راکتور نیروگاه با سوخت جدید جایگزین خواهد شد.