خبرگزاری رویترز : امیدی در خصوص دسترسی به تاسیسات کلیدی هسته ای ایران نیست

خبرگزاری رویترز در خصوص توافقات اخیر رژیم با آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت که با وجود توافق ایران و آژانس امیدی به دسترسی آژانس به تاسیسات کلیدی هسته ای ایران وجود ندارد.

در گزارش رویترز آمده است: گزارش محرمانه آژاس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده است که ایران برای اولین بار در چند سال اخیر، تعامل و همکاری با آژانس را با هدف رفع اتهامات مبنی بر اینکه برنامه هسته‌ای ایران نظامی است را آغاز کرده است اما امیدها در خصوص آمادگی ایران برای رفع کامل نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ایش بسیار کم است.

رویتر می افزاید که از جمله  ایران حاضر نیست به بازرسان آژانس امکان بازرسی از تاسیسات نظامی پارچین را بدهد.

این خبرگزاری می گوید که تصاویر ماهواره‌ای ارائه شده در گزارش آژانس حکایت از  فعالیت‌های ایران در پارچین را نشان می دهد و همین امر موجب نگرانی غرب شده است و این خود نشانه ای است که ایران سرگرم تلاش برای مخفی کردن هرگونه مدرک آزمایش‌های غیرقانونی هسته‌ای است.

در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز آمده است که اطلاعاتی در دست است که ایران یک اتاق فولادی بزرگ در پارچین برای آزمایش‌های انفجاری را حدود یک دهه پیش ساخته است. این اظهارات آژانس می تواند نشان دهنده بعد نظامی برنامه هسته ای ایران باشد.