رژیم آخوندی همزمان با نمایش انتخاباتی، لیبرتی را موشکباران کرد

شهادت مجاهد خلق کلثوم صراحتی درحمله موشکی امروز در لیبرتی

خواهر مجاهد کلثوم صراحتی درحمله موشکی امروز در لیبرتی به شهادت رسید.

حمله موشکی با دهها موشک ۱۰۷ میلی متری همزمان با نمایش انتخابات رژیم صورت گرفت .هیچیک از ماموران کوبلر در صحنه حاضر نشدند و غیبت آنها بر سر بزنگاه سوال برانگیز است زیرا هر روز ساعتها به گشت و گذار در داخل کمپ و گرفتن عکس و فیلم از تمامی نقاط مشغول بودند.

همزمان با نمایش انتخابات رژیم آخوندی و تحریم گسترده انتخابات رژیم، حوالی ساعت ۱۳۱۵ بوقت ومحلی لیبرتی بار دیگر هدف تهاجم موشکی قرار گرفت. اطلاعات تکمیلی متعاقباً به اطلاع خواهد رسید.


در چهار ماه گذشته پس از موشک باران ۹فوریه (۲۱بهمن) ساکنان لیبرتی و بسیاری شیخصتها و سازمانهای بین المللی خواهان بازگشت آنها به اشرف شده بودند.

بنا به آخرین اخبار سیمای آزادی کمپ لیبرتی محل اقامت موقت مجاهدین که امروز با دهها موشک ۱۰۷ میلی متری مورد تهاجم تروریستی قرار گرفته است موجب تلفات جانی زیادی شده است و تا این لحظه پیکر مجاهد شهید کلثوم صراحتی شناسایی شده و مجاهدین خلق جواد نقاشان، اصغر شریفی و احمد صدف بشدت زخمی شده و حالشان وخیم اعلام شده است

 

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...