رژیم ایران صفحه‌ی اینستاگرام «بچه پولدارهای تهران» را بلوکه کرد

rikkidبنا به گزارشی که هم اکنون به دست ما رسید، رژیم جکهوری اسلامی حاکم بر ایران صفحه‌ی اینستاگرام «بچه پولدارهای تهران» را بلوکه کرد.

صفحه بچه پولدارهای تهران در شبکه اجتماعی اینستاگرام نخستین تصویر خود را سه هفته گذشته منتشر کرد و اکنون دارای بیش از 40 هزار دنبال کننده در اینستاگرام بود.

نمایشگاه رایگانی از ثروت در صفحه ایسنتاگرامی با عنوان «بچه پولدارهای تهران» به راه افتاده بود که موضوعی تعجب برانگیز برای بسیاری از مردم در داخل و خارج ایران شده بود؛ موضوعی که مغایر با تحریم های بین المللی و قوانین اسلام است که الکل و لباس پوشیدن های خارج از شئونات را رد می‌کند.

rikkid2صفحه بچه پولدارها آلبوم تصاویر پولدارهای پایتخت است. جوان‌هایی که بی هیچ پروایی، هر روز از خانه زندگی و اتومبیل و تفریحات لوکس‌شان عکس می گیرند و در آنجا به اشتراک می گذارند. محفلی برای دورهمی مجازی یک طبقه خاص و کم جمعیت که انگار قرار است بیشتر باهم آشنا شوند. طبقه‌ای خاص که مورد توجه رسانه های بینالمللی قرار گرفت.