رژیم: تحول امنیتی مهم با شلیک موشک از فاصله ۸کیلومتری

اوضاع رژیم بسیار بدتر و وحشتناک تر از ان چیزی است که ما میبینیم. این حمله با توجه به سخنان دو روز پیش نخست وزیر عراق، بسیار پر معنی و مهم است. سوال مردم عراق اینک این است که چه کسی در عراق تصمیم میگیرد؟ پرده ها کنار زده شده است. اینکه چرا رژیم دست به این کار زده است پر واضحاست ، زیرا مجبور است وگرنه عراق را از دست خواهد داد. وقتی دیپلمات تروریست خود را وارد صحنه عملیات تروریستی کرد، همه متعجب مانده بودند که چرا رژیم چنین قیمتی را میپردازد؟ بله رژیم چاره ای ندارد و هر روز یک قدم به مرگ نزدیک میشود به همین خاطر دست به هر کاری خواهد زد. باید منتظر خودکشی اساسی رژیم باشیم. روزهای مرگ رژیم به شمارش افتاده است

العالم : در این حمله به رغم وجود رادارها و سامانه های پدافندی در این پایگاه انجام شد و به گفته منابع امنیتی باعث شد که یک پیمانکار بر اثر سکته قبلی ناشی از این حمله جان ببازد.

خبرنگار العالم ادامه داد که سخنگوی ائتلاف آمریکا در عراق در تویتی نوشت که این پایگاه در ساعت و هفت و 20 دقیقه هدف 10 فروند موشک واقع شد.

العالم رژیم با تاکید کرد که منابع آمریکایی و عراقی، این حمله را از نظر کمی و کیفی، مهم دانسته و گفتند که استفاده از موشکهای گراد آنهم برای اولین بار، تحولی کیفی است.

خبرنگار العالم با اشاره به اینکه این حمله به رغم آماده باش کامل پایگاههای آمریکا انجام شده است، یادآور شد که حتی وجود رادار و سامانه های پدافندی و آماده باش کامل برای مقابله با این نوع حملات، بی فایده بود لذا این یک چالش امنیتی مهم تلقی می شود.