رژیم: دستگیر گروه تندر سلطنتی

«جمشید شارمهد» رهبر گروه تندر که بقول رژیم از آمریکا عملیات مسلحانه در ایران را هدایت می کرد، در پی عملیاتی پیچیده،!!!! اکنون دستگیر شده است.

به گفته شبکه خبر رژیم، گروه تندر در سال ۱۳۸۳ توسط فردی به‌نام «فتح‌الله منوچهری» ملقب به «فرود فولادوند» تشکیل شد. 
پس از ناپدید شدن «فرود فولادوند» فرد دیگری به‌نام «جمشید شارمهد» به‌عنوان مسئول این گروه معرفی گردید.  شارمهد در سال ١٣٨٧ عملیات انفجار در حسینیه سیدالشهدا شیراز را طراحی و هدایت کرد.

گفته میشود که این یک گروه سلطنتی است و میخواهد حکومت سلطنتی را بعد از سرنگونی رژيم در ایران با انتخاب شاه توسط مردم برپاکند!!!!!!