رژیم: ساخت 3000 تشکل جوانان، برای لغو تحریمها

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان رژیم از ارسال بیانیه ۳۰۰۰ تشکل مردم نهاد جوانان کشور به دبیرکل سازمان ملل متحد برای رسیدگی به موضوع رفع تحریم‌های ایران در شرایط و وضعیت فعلی و مشکلات کشور خبر داد.

به نقل از ایسنا، محمد مهدی تندگویان اظهارکرد:” با توجه به مشکلات و شرایط سختی که به دنبال شیوع ویروس کرونا ایران و سراسر دنیا را فرا گرفته و ایران به شدت از این موضوع آسیب می‌بیند، ۳۰۰۰ تشکل مردم نهاد جوانان به عنوان یک نهاد عمومی کشوری در حوزه جوانان متنی را تهیه و امضا و به دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال کردند. انها خواستار لغو تحریم ها علیه ایران در این شرایط خاص شدند”