رژیم: نافرمانی مدنی مکمل آشوب خیابانی

موج انصراف هنرمندان جشنواره فجر

شمار فراوانی از چهره‌های مشهور سینما، تئاتر و موسیقی از تمامی اجراها و قضاوت‌های رقابتی انصراف می‌دهند.

رژیم که دهه زجرش، به جای جشن و شادی، تبدیل به خشم و عصیان مردم شده است بسیار ترسیده و نگران است و خشم خود را نیز پنهان نمیکند. روزنامه مشرق در یادداشتی نوشت: ” روز شنبه پس از سخنان پاسدار امیرعلی‌حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه ؛ طراحان موج شورش‌ها و اغتششات داخلی با هماهنگی و فضاسازی در شبکه‌های اجتماعی، به دنبال کشاندن دوباره مردم به خیابان‌ها بودند تا فضای یکپارچه کشور بعد از کشته شدن سلیمانی دوباره به حالت قبل و دو قطبی‌های گذشته باز گردد.

از این بهتر نمیشد که دشمن مردم ایران، ترس خود را بازگو کند رژیم نوشت: “ذکر این نکته در این مجال بسیار ضروری است که  خروجی فرآیند دوقطبی‌سازی در جامعه منجر به پدید آمدن و تقویت زیرساخت‌های  اجتماعی – سیاسی  مخالف با حاکمیت می‌شود و پیوست‌هایی نظیر حوادث آبان و شهادت مسافران پرواز کی‌یف، موج مخالفت برآمده از جامعه دو قطبی را به سویه مخالفت کلان تقویت می‌کند.”