رژیم: پیروزی مجاهدین در مقابل نشریه اشپیگل در دادگاه المان

 در پی گزارش چندی پیش نشریه آلمانی «اشپیگل» درباره مجاهدین، دادگاهی در هامبورگ در حمایت از این سازمان، از اشپیگل خواست تا انتشار آنچه مطالب غیرواقعی خوانده را متوقف کند.

با انتشار این گزارش که به موضع‌گیری اعضای جدا شده از سازمان منافقین و حمایت تندروهای آمریکایی از این سازمان هم پرداخته شده بود، نماینده مجاهدین در آلمان از دایره رسانه دادگاهی در هامبورگ خواست تا مانع از انتشار چنین مطالبی شود.

دادگاه اعلام کرده که نگرانی‌های سازمان مزبور را درک می‌کند و روز بیست و یکم ماه مارس در این زمینه حکمی صادر کرده و به این ترتیب اشپیگل نباید درباره اینکه در محل اقامت اعضای این سازمان، شکنجه صورت می‌گیرد، مطلبی منتشر کند. در پی حکم دادگاه، اشپیگل بخش‌های موردنظر دادگاه را حذف کرد.

روز شانزدهم فوریه در اشپیگل گزارشی منتشر شد که به شکنجه اعضای مجاهدین  و تمرین آنها برای کشتار اشاره شده بود. در بخشی از این گزارش آمده بود که اعضای سازمان که در آلبانی به سر می‌برند، سه بار در طول هفته بریدن گلو با چاقو، شکستن دست، درآوردن چشم با انگشت و پاره کردن دهان را تمرین می‌کنند. دادگاه انتشار این بخش را هم ممنوع اعلام کرده است. خبرگزاری فارس