زنان غیور رشت در اعتراض به حجاب اجباری +فیلم

اعتراض جمعی زنان ایرانی در شهر رشت به حجاب اجباری

زنان غیور رشت در حرکتی اعتراضی ، حجاب اجباری را به نمایش گذاشتند. کلا رژیم منکر حجاب اجباری است و میگوید حجاب اجباری نداریم. این یک قانون است