زنان قهرمان دستگیر شده 8 مارس، امروز از زندان ازاد شدند

 فعالین زن امروز پس از آزادشدن از زندان
زنان بازداشت‌شده در تجمع روز جهانی زن در مقابل وزارت کار، ساعتی پیش با قرار کفالت از زندان قرچک ورامین آزاد گشتند.

 

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...