زندانیان سیاسی زندان گوهردشت در اعتراض به پخش امواج پارازیت اعتصاب غذا کردند

بنا بر گزارشهای رسیده، زندانیان سیاسی سالن۱۲ بند ۴ زندان گوهردشت از صبح روز شنبه ۱۱آبان در اعتراض به پخش امواج پارازیت در داخل زندان دست به اعتصاب غذا زده اند.
مسئولان سیاهچال  گوهردشت، از مدتها قبلفبه ویژه بندهای زندانیان سیاسی مبادرت به پخش امواج پارازیت می کنند. این اقدام ضدانسانی سلامتی زندانیان را به شدت به خطر انداخته به نحوی که زندانیان از خشکی مخاط، دردهای عضلانی و سردردهای شدید، تاری چشم و تهوع و بی حسی مستمر رنج می برند.پخش پارازیت که سرطان زا نیز هست، علاوه بر سایر فشارها و محدودیتها و اقدامات سرکوبگرانه این زندان را به محلی برای مرگ تدریجی زندانیان تبدیل کرده است.

بنا به اعتراف رئیس سازمان زندانهای رژیم، ظرفیت رسمی زندان گوهردشت ۵۰۰۰نفر است، اما اکنون بیش از ۲۲۰۰۰زندانی در آن تلنبار شده اند. کمبود جا به حدی است که زندانیان حتی امکان نشستن هم ندارند. استراحت نوبتی است و زندانیان مجبورند حتی از فضاهای داخل دستشوییها برای استراحت استفاده کنند.

شرایط بهداشتی بسیار وخیم و آلودگی آب و فقدان حداقل امکان استحمام موجب شیوع بیماریهای واگیردار و پوستی در بین زندانیان شده است. بهداری زندان از مینیمم امکانات درمانی برخوردار نیست و دژخیمان زندانیان را که بیشتر آنها از بیماریهای مختلف رنج می برند، از دسترسی به پزشک متخصص و رسیدگیهای درمانی محروم کرده اند. جیره بسیار محدود و ناچیز غذایی نیز موجب سوء تغذیه و بیماری بیشتر شده است. فقدان وسایل گرمایش در فصل سرما بر شدت شرایط فاجعه بار این زندان افزوده است.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...