زینت میرهاشمی: این بار فرمهای خود اظهاری

zinat02جراحی اقتصادی با حذف سوبسیدها از کالاهای اساسی با احمدی نژاد و حمایت قاطع ولی فقیه کلید خورد. پرداخت اندکی کمک مالی در برابر حذف سوبسیدها یکی از شیوه های رژیم برای خنثی کردن شورش احتمالی گرسنگان بود. در برابر رقم ناچیز پرداختی به مردم قیمت کالاها به طور سرسام آوری بالا رفت. ریال در برابر دلار تبدیل به کاغذ بی ارزشی شد.

با روی کار آمدن حسن روحانی وضع معیشت مردم نه تنها بهبود نیافت بلکه بر طبق داده های آماری قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است. پایوران دولت اعلام کرده اند که دولت 1000 میلیارد تومان کسری بودجه برای پرداخت یارانه ها دارد. بدین خاطر لاغر کردن گیرندگان یارانه در دستور کار قرار گرفت. در این بین معلوم شد که حتا نمایندگان محلس رژیم خود را از رقم ناچیز یارانه محروم نکرده اند.

بر اساس گزارش خبرگزاری حکومتی فارس، روز دوشنبه 4 فروردین، کَمپینهایی به راه افتاده تا مردم را راضی به انصراف دادن از پرداخت یارانه کنند. برای اجرایی کردن این منظور فرمهایی قرار است پخش شود به نام فرمهای خود اظهاری. در یک حکومت فاسد که مردم هیچ اعتمادی به کارگزاران آن ندارند، در حکومتی که در بالاترین مدار ان دزدیهای کلان صورت می گیرد، از مردم خواسته می شود که اگر به این پول احتیاج ندارند از دریافت یارانه انصراف دهند.

بر اساس همین گزارش یکی از دلایل حذف تعدادی از کمک گیرندگان، این است که دولت این مبلغ را در بخش بهداشت و درمان هزینه کند. با نگاهی به بودجه سال 93 و جایگاه درمان و بهداشت نسبت به هزینه ای که در بخش نظامی اختصاص داده شده، نشان می دهد که این حرف پوچ است.

گزارشگر فارس با تعدادی از مردم بر سر فرمهای خود اظهاری مصاحبه کرده است. مجموع این مصاحبه ها نشان دهنده عدم کارایی چنین فرمهایی به دلیل بی اعتمادی مردم نسبت به رژیم است. یکی از مصاحبه شوندگان گفته است:«دیگر کسی به مسئولان اعتماد ندارد. به همین دلیل کمتر کسی رضایت دارد که حرف دولت را باور کند و انصراف دهد.»

زینت میرهاشمی

5 فروردین 1393