زینت میرهاشمی: روحانی هم گداپروری می کند

zinat02روز شنبه 15 شهریور حسن روحانی در گردشهای استانی، ضمن دادن نمره قبولی به کارنامه یک ساله خود برای پایین آوردن نرخ تورم، مدعی بهبود وضعیت سلامت مردم شد. همزمان با این سخن پراکنی، آمار ارائه شده از طرف معاون وزیر کار در رابطه با وضعیت بیمه و سلامت کارگرانی که دچار حوادث کار شده اند، وضعیت فاجعه بار امنیت و سلامت نیروی کار را نشان می دهد.

بر اساس داده های آماری از طرف معاون وزیر کار، «تنها 10 درصد از فوت شدگان حوادث کار سال قبل زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار داشتند.» وی تاکید می کند که بیمه تامین اجتماعی در برابر کارگرانی که بیمه نیستند و کشته می شوند، هیچ تعهدی ندارد.

بر اساس آمار پزشک قانونی و نهادهای وابسته به دولت، 5 کارگر به طور روزانه در حوادث کار جانشان را از دست می دهند. البته تعداد مرگ و میر ناشی از حوادث کار باید بیشتر از 5 کارگر در روز باشد. این آمار که از طرف نهادها و رسانه های وابسته به حکومت منتشر می شود، بیشتر کارگران ساختمانی را شامل می شود. با توجه به این که بیش از 80 درصد و بنا به آمار دیگر 90 درصد نیروی کار به صورت قرارداد موقت کار می کنند و یا خارج بودن کارگاههای 10 نفر و کمتر از شمول قانون کار، تعداد مرگ و میر ناشی از حوادث کار باید بیش از 5 کارگر در روز باشد.

حتا اگر آمار وزارت کار در مورد کشته شدن کارگرانِ بدون بیمه تامین اجتماعی را در نظر بگیریم، بیش از 1800 قربانی در حوادث کار، دردناک است. بر اساس امار وزارت کار 13 هزار حوادث کار در سال 1392 اتفاق افتاده است. در این حوادث 1800 کارگر جان خود را از دست داده اند که از این تعداد 180 کارگر بیمه بوده اند. با حساب بسیار ساده می توان تصور کرد که تعداد زیادی از خانواده های قربانیان حوادث کار به فقر و بی خانمانی دچار می شوند. این خانواده ها از بیمه ناچیز تامین اجتماعی نیز محروم هستند.

میزان بالای نیروی کار بدون بیمه به قراردادهای موقت کاری باز می گردد. در شرایطی که بیش از 90 درصد قراردادهای کاری در سال 92، قرارداد موقت بوده است، روشن است که استثمار کارگران بدون قرارداد کاری، افزایش پیدا می کند.

روحانی در سخن پراکنی خود در روز شنبه گفت که «دولت حدود 10 میلیون نفر را زیر پوشش امنیت غذایی قرار داده که انشاه الله این میزان را توسعه خواهد داد». سیاست روحانی هم ادامه سیاست صدقه پروری احمدی نژاد است. کارگران و مزدبگیران با همین قانون کار استثمار می شوند و خواهان حق خود هستند و روحانی با دادن وعده امنیت غذایی، در صدد پنهان کردن صورت مساله است.

زینت میرهاشمی

16 شهریور 1393