زینت میرهاشمی: قیمت آزاد برای نان، توسعه فقر

zinat02افزایش نامتعارف قیمت کالاهای اساسی و مواد خوراکی از ویژگیهای اقتصاد بیمار با مدیریت حکومتی فاسد است. این گونه افزایش قیمتها بی ثباتی عجیب و غریبی در قیمتها پدید آورده است. مدل افزایش قیمت نان که اخیرا توسط دولت روحانی اعلام شده است، از شیوه های ولایت فقیهی است.

معاون روحانی اعلام کرده که دولت قصد افزایش بهای نان را ندارد اما به نانوائیها اجازه می دهد که قیمت نان را تا حداکثر 30 درصد افزایش دهند. حرف سخنگوی دولت روحانی این پیام را به مردم می رساند که مسئول افزایش بهای نان نانوائیها هستند نه دولت. این گونه قیمت گذاری بر اولیه ترین مواد خوراکی، از یک سو هَرج و مَرج به راه خواهد انداخت و از سوی دیگر رژیم در برابر خَشم و نارضایتی گُرسنگان، اقشار مختلف جامعه را در برابر هم قرار خواهد داد.

این کارگزار رژیم شیادانه مطرح می کند که این گونه افزایش بهای نان به سود هر سه طرف است. وی می گوید:«باید همه تلاش کنیم که به گونه ای عمل شود که هم تولید کننده و هم مصرف کننده و هم عرصه کنندگان نان مُتُضَرِر نشوند».این شیادانه ترین استدلال است که فقط در قوطی عطاری رژیم ولایت فقیه می توان یافت.

در رویدادی دیگر خبرگزاری حکومتی مهر روز یکشنبه 25 آبان گزارشی از هزینه ماهیانه یک خانواده چهار نفره را منتشر کرد. بر اساس داده های آماری این گزارش به نقل از مرکز آمار؛ هزینه های خانوار شهری در ایران به بیش از یک میلیون و 800 هزار تومان رسیده است. در حالی که حداقل دستمزد ماهانه کارگران حدود 609 هزار تومان است.

خط فقر بالاتر از یک میلیون و 800 هزار تومان است و بنابرین فاصله درآمد با هزینه یک خانواده کارگری بالاتر از فاجعه است.