سارا شاه محمدی: باطل شده ها

در سال ۶۲ مطلبی را خواندم که هنوز بعد از طی سال هایی که از آن گذشته به خوبی آن را بیاد دارم . مطلب به این صورت بیان شده بود که مرد چاق و پولدار و زورگویی بر پشت یک مرد فقیرو نحیفی نشسته و آن بیچاره را وادار به حرکت کردن می کرد تا او را جابجا بکند مرد نحیف که توان جابجا کردن و حرکت نداشت از این که آن مرد زورگو بر پشت او نشسته بود اعتراض می کند، مرد زورگو گاهی او را با چوب می زد و گاهی با یک کمربند . مرد نحیف که دیگر توان نگه داشتن ان مرد چاق را بر روی پشت خود نداشت می خواست کاری بکند که خلاص بشود اما مرد زورگو طنابی را به او نشان می داد و می گفت خودت انتخاب کن می خواهی تو را با این طناب خفه کنم یا می خواهی من بر روی تو بنشینم ؟ تو در انتخاب آزادی! .

این نوع آزادی انتخاب در اتاق های شکنجه هم بسیار فراوان بوده وهست ، آن جا که شکنجه گر جلاد انواع و اقسام آلات شکنجه را به نمایش می گذارد و از زندانی سوال می کند می خواهی با کدام یکی از این ها شکنجه ات کنم با کابلی که کلفت تر است اما استخوان را خرد می کند یا با کابلی که نازک تر است اما گوشت و پوست را می شکافد و به استخوان می رساند ؟ در انتخاب آزادی !!

بله این نوع آزادی را مردم ایران بیش از ۴۲ سال است که دارند تجربه می کنند:.
می خواهید خاتمی روی کار بیاید یا ناطق نوری ؟ می خواهید احمدی نژاد روی کار بیاید یا روحانی ؟ می خواهید با کرونا بمیرید یا می خواهید با فقر و نکبت و بدبختی بمیرید؟ می خواهید بچه هایتان معتاد شوند و به فنا بروند یا می خواهید بسیجی و سپاهی شوند و آدمکش و تروریست ؟

در تمامی سالهای سیاه حکومت آخوندی ، رژیم تمامی امکانات و نیروهای ضد مردمی خود را به کار گرفته بلکه بتواند چهره آلترناتیو دموکراتیک یعنی سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت را خراب کند و از بین ببرد تا مردم تنها انتخابشان بین کابل کلفت یا کابل نازک باشد و همیشه برای پیشبرد این هدف شوم از مزدوران باطل شده و به فنا رفته ای امثال مصداقی، عاطفه اقبال، شیطان بنده ها، یغمایی ، روحانی، همنشین شیطان و …برای شیطان سازی علیه مقاومت استفاده کرده تا با ایجاد جو نا امیدی و پاسیویسم بتواند حتی شده برای یک روز به عمرننگین خود ادامه بدهد.

این مزدوران به فنا رفته سعی دارند در جهت منحرف کردن اذهان عمومی از ضربه سهمگین و سنگینی که رژیم و دستگاه اطلاعاتی اش از پیروزی های پی در پی اخیر مقاومت درعرصه بین المللی خورده است را کم کنند. ازجمله این پیروزی ها محکومیت قضایی دیپلمات تروریست رژیم وتیم بمب گذارش نعامی، سعدونی و عارفانی و نیز قطعنامه ۱۱۳ نفر از نمایندگان پارلمان آمریکا از هر ۲ حزب در محکومیت تروریست رژیم و حمایت از برنامه ۱۰ ماده ای خانم مریم رجوی و یک ایران آزاد و دموکراتیک بدون شاه و شیخ و همچنین روشنگری یکی از مزدوران سابق وزارت اطلاعات در نامه ای به دبیر کل ملل متحد مبنی بر شیوه های شیطان سازی و مامورانی که بر علیه سازمان مجاهدین و مخالفینش در این زمینه رژیم استفاده می کند افشاگری کرده است را می توان نام برد..

مصداقی مزدور نفوذی که بد جوری دستش رو شده است بخصوص بعد از مقاله بسیار روشنگرانه آقای ژورک و بعد از آن مقاله خانم مینا انتظاری و در پی آن مقاله های روشنگرانه دیگر یاران مقاومت بر علیه مزدوران رژیم بخصوص مصداقی مزدور، همچون اربابان خودش که همانا پاسدارشکنجه گران می باشند دهان به ناسزا و تهمت به خانم انتظاری و یاران مقاومت گشوده و یا آن بی عاطفه که بدنبال پیدا کردن ردی و اطلاعاتی از اسامی مزدوران همکار اسدالله اسدی می گردد تا برای روسای اطلاعاتیش خوش رقصی کند و دمی تکان بدهد بلکه تکه استخوانی نصیبش شود و یا ان مردک خودفروخته محمد رضا روحانی که به فنا رفتن و باطل شدن، را تبلیغ هم می کند و می گوید چرا مجاهدین می گویند به ایران نروید ؟ من اگر بدانم که اعدام نمی شوم همین فردا به ایران می روم .

باید گفت البته نه در جواب به او و باقی مزدوران، بلکه به کسانی که نشناخته پای صحبت های این مزدوران می نشینند و راه به فنابردنشان توسط این دسته را هموار می کنند که : مزدور نفوذی کلمه هرزه فکری را در مورد زندانی سیاسی سابق خانم انتظاری به کار برده و هزاران تهمت و افترا به دیگر یاران مقاومت زده است که در جای خود باید تک به تک این اتهامات را پاسخگو باشد، اما این کلمه و کلماتی از این دست که از دهان این مزدور لمپن در مورد زنان هوادار سازمان مجاهدین و زنان مجاهد خلق گفته می شود تنها لایق خود و همدستانش است که بین طناب مرد زورگو و سواری دادن ،مصداقی و همپالکی های مزدورش، سواری دادن را انتخاب کردند .

زنان زندانی سیاسی به خوبی به خاطر دارند که به محض ورود به زندان اولین نوع شکنجه ای که به زنان سیاسی وارد می شد تهمت های اخلاقی و حرف های رکیک و زشتی بود که تنها از ذهن کثیف وضد زن جلادان و مزدوران رژیم ولایت فقیه ترشح می شد و می شود تا بلکه حقارت درونی خودشان در برابر عنصر زن مقاوم انقلابی را با این کلمات بپوشانند اما این نوع شکنجه روحی تنها باعث می شد تا بیشتراز قبل دندان کین بر جگر خصم بسته شود .
همگان اکنون به وضوح می دانند که هرزه کسی است که در ماشین های گشت سپاه شکنجه گر برای شکار فرزندان مجاهد و مبارز مردم می نشسته و آنها را شکار می کرده و به جوخه های اعدام می سپرده ، هرزه کسی است که به اسم زندانی سیاسی مشغول جاسوسی و خیانت به آرمانهای زندانی سیاسی بوده است ، هرزه کسی است که خواستار اعدام مسعود رجوی این پرچمدار ایستاده گی در برابر ظلم و جور ولی فقیه می شود و یا آن یکی که می خواهد به ایران برگردد اما درستش این است که می خواهد به زیر عبای ولی فقیه خونریز و جلاد بخزد و یا آیت الله بی بی سی با سابقه همیشه فریاد رس ولی فقیه بودن با پرسش قرار دادن سازمان پر افتخار مجاهدین در قضیه محکومیت تروریست های رژیم ، می گوید : پرسشهای زیادی بی‌پاسخ مانده از جمله این‌که چه شد هوادار سابق مجاهدین به دشمنی با آنها برخاست و یا مهمتر چه چیزی شاعر را بمبگذار کرد؟ و از این دست اراجیف از دیگر مزدوران دراین مدت زیاد شنیده شده.

در تمامی این موارد سناریوها متفاوت است اما هدف یکی است لوث کردن عنصر ایستاده گی و مبارزه کردن با رژیم ددمنش آخوندی .این مزدوران که آب به لانه هایشان ریخته شده و سراسیمه به فرموده بیرون می جهند ، می خواهند در این زمان که رژیم در تمامی زمینه ها شکست خورده و رسوا شده و شرایط دیگر آن شرایط قبلی برای خامنه ای و رژیمش نیست و هر روز بیش تر از قبل به گرداب سرنگونی نزدیک می شود، و بعد از پیروزی های اخیر که در بالا اسم برده شد ،رژیم را سفید کرده و دستان خونین رژیم را در شکست عملیات تروریستی اش در گردهمایی بیش از ۱۰۰۰۰۰ نفر در سال ۲۰۱۸ مقاومت ایران در ویلپنت پاریس را پاک کنند.

اما چه بیهوده تلاش می کنند این مزدوران سفله مسلک تا همچون بوزینگان با چوب دستی ارباب، جای دوست و دشمن نشان می دهند و برای خوش آمد اربابان اطلاعاتی بالا و پایین می پرند و خود شیرینی می کنند و به خیال خام و احمقانه خود می خواهند نام پاک ومقدس مجاهد خلق را آلوده کنند .
رژیم ولایت فقیه در منجلابی گرفتار شده است که هیچ راهی به جز سرنگونی در پیش رو ندارد و از آنجایی که در سابقه ۴۲ ساله این رژیم و دستگاه اطلاعات و ترور و برخوردش با مزدورانش در این سال ها داشته تا مدرکی از جنایت ها و توطئه هایش باقی نگذارد ،همچون دلیلی و امامی و… بنابراین بد عاقبتی از طرف ولی فقیه در چشم انداز برای دیگر مزدوران است.

ولی آنچه که در چشم انداز مردم و مقاومت سرفراز ایران است ضعف و ذلت روز افزون رژیم دژخیم ملاها و سرنگونی محتوم آن است . مردم ایران انتخابشان سرنگونی این سفاکان و دجالان است ، ما این اراده را در نسل به پا خواسته قیام و کانون های شورشی می بینیم . دستان خونریز ولی فقیه ودستگاه سرکوب و اطلاعاتی اش پاک شدنی نیست . به زودی تک به تک مزدورانی که در طی این سال ها در خدمت گشتاپوی آخوندی بوده اند می بایست جوابگوی خیانت ها و توطئه هایی که بر علیه مقاومت و مردم ایران کرده اند در مقابل عدالت باشند و همچون اسدی ، سعدونی ، نعامی وعارفانی به سزای خیانت های کثیف خودشان برسند. برای آن روز که در چشم اندازی بسیار نزدیک است لحظه شماری و تلاش می کنیم .

سارا شاه محمدی 7 مارس 2021

.