سارا شاه محمدی: با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی…

با مدعی نگویید اسرار عشق و مستی       تا بی خبر بمیرد در درد خود پرستی (حافظ)

محرومیت و فقر در منطقه بلوچستان چه در زمان شاه و به مراتب چندین برابر در زمان شیخ بیشتر شده است . این خطه از کشور ایران بقدری در تمامی حکومت های دیکتاتوری ایران مورد بی اعتنایی قرار گرفته که مردم بلوچستان خود را تبعیدی احساس می کنند و اکثریت مردمی که در این منطقه زندگی می کنند از اولیه ترین امکانات زندگی محروم هستند. آنها برای گذران و امرار معاش به پدیده هایی مثل سوخت بری یا کولبری روی می آورند. برای این منظور مجبور هستند از مناطق و گذرگاه هایی عبور کنند که مافیای چپاولگر پاسداران جنایتکار و دزد در کمین آنها هستند تا اموال آنها را غارت کنند و جان جوانانشان را بگیرند.

نظام آخوندی که در ماهیت چیزی نیست جز یک مشت افکار متحجرانه متعفن که در نمود عملی محل امرار معاش ایرانیان را در سطل های زباله می خواهد، اما از آنجایی که ولی فقیه و دستگاه سرکوبگر دزد و غارتگر آن بسیار اشتهای سیری ناپذیر و حریصی نیز دارد، سعی دارد که با سواستفاده از تکنولوژی روز، هر چه بیشتر همان یک لقمه نان خشک را هم از سر سفره این محرومان زحمتکش بدزدد و از مردم محروم بلوچستان بهره کشی کند.
اما در این چند روز اخیر شاهد این بوده ایم که بلوچستان بالاخص سراوان قهرمان در مقابل مافیای چپاولگر سپاه ولایت ظلم و ستم خامنه ای ایستاده و بهترین جوانان و مردم این خطه شهید شده اند.

شعله های شورش اکنون از بلوچستان در حال زبانه کشیدن است وچهار ستون پوسیده نظام ولایت فقیه را به سختی لرزانده و تهدید می کند و باز طبق معمول وقتی صحبت از ایستاده گی در برابر حکومت سرکوبگر آخوندی می شود ، مزدور نفوذی ایرج مصداقی بساط مارگیری خود را پهن می کند و داد و بیدادش به هوا بلند می شود که ای وای ایهاالناس مردم را نا امید نکنید، مردم را بی اعتماد نکنید، نگویید این خیزش و اعتراض مردم به انقلاب منجر میشه ، اینها شعارهای صد من یک غازه.
و باز در تضاد با سرنگونی خامنه ای جنایتکار در مقابل خیزش و تظاهرات سراوان می گوید آب در هاون کوبیدن است و در جایی به فرموده وزارت جنایتکار اطلاعات امر می کند که آقا واقعیت را بگویید.
بیچاره وقتی به این قسمت قضیه می رسد و می بیند که مردم دست به سلاح برده اند تا ریشه ولایت خونریز فقیه را از جا در بیاورند، برای لوث کردن عنصر مقاومت و ایستاده گی، خود را به کوچه علی چپ می زند و می گوید چرا عکس خامنه ای و خمینی توسط مردمی که فرمانداری سراوان را تسخیر می کنند پاره نشده ؟

مردم شورشی سراوان آنقدر نسبت به این رژیم نفرت دارند که کلیت این رژیم را زیر سوال برده اند و فرمانداری رژیم را تسخیر کرده و مسلحانه در کلیپ های بی شماری که می فرستند پیام های آتشین درنفی و سرنگونی رژیم می دهند، مردمی که دست به سلاح برده اند یعنی از هست و نیست خود می گذرند تا این حکومت را به زیر بکشند نیازی به این ندارند که دیگربا عکس آن دجال کاری کنند چرا که به زودی ریشه ولایت فقیه و مزدورانش را با قیام مسلحانه در خواهند آورد. آنوقت مصداقی مزدور برای دلجویی خامنه ای می گوید نترس مردم فقط عصبانی شده اند .
واقعیت های بسیار عیان جامعه درهم شکسته ایران که محصول بیش از ۴۲ سال سیاست سرکوب و چپاول و غارت و تروریزم رژیم آخوندیست آنقدر آشکار است که هر روز در اصطبل ولایت و مطبوعات حکومتی نیز به آنها اشاره می شود ، مگر اینکه همچون مصداقی مزدور، چشم و دل و زبانی در خدمت ولی فقیه داشته باشی که آنها را انکار کنی .
در یک سمت بازنشستگان، معلمان، پرستاران، کارمندان و کارگرانی که بعضا یک یا دو سال حقوقشان به تعویق افتاده و سفره هایشان خالیست ، در سمتی دیگر مالباخته گانی که تمامی هست و نیست شان توسط مافیای دزد و چپاولگر خامنه ای به غارت رفته شده ، در طرفی دیگر مردم زلزله زده و سیل زده شهرستانهایی که خانه و کاشانه شان به علت از بین بردن زیر سازهای طبیعت توسط سپاه پاسداران ویران شده و خود نیز عزیزان شان را از دست داده اند و هیچ پشت و پناهی ندارند و یا پل خواب شده اند یا ستون خواب و یا گورخواب . در سمت دیگر مردمی که به علت نبود سیاست های اقتصادی از طرف دولت بیکار بوده و گرانی نفس هایشان را بریده ،تبدیل به ارتش گرسنگان شده اند.
و واقعی تر از همه همدستی کرونای ولایت با ویروس کرونا است که از ترس شورش و قیام و سرنگونی ، هر لحظه به قتل عام مردم ایران مشغول است.

اینها واقعیاتی ست که تبدیل به خشم انقلابی مسلحانه می شود و در یک قلم فقط از یک شهر در خوزستان ۷ هزار قبضه سلاح پیدا و ضبط می کنند که این فقط قطره ای از دریا است که مزدور مصداقی مزورانه و از ترس قیام و کشیده شدن این شعله ها به دیگر شهرهای میهن، قصد پوشاندن آن را دارد و آن واقعیت این است که این رژیم تنها زبان زور را می فهمد، خامنه ای قاتل و دم و دستگاه و رژیم سرکوبگرش دقیقا در فاز سرنگونی به سر می برند و از هر طرف که برود به قول برادرمسعود راهی جز سرنگونی ندارد و اثبات آن نیز مسلح شدن ارتش گرسنگان و دادن جواب آتش با آتش است.

سارا شاه محمدی ۲۷ فوریه ۲۰۲۱