ساری: انگار همه آشوبگرند

ساری: طوری وانمود شد که انگار همه آشوبگرند

علی ساری نماینده اهواز، درباره ناآرامی‌های اخیر استان خوزستان و سایر شهرهای کشور که در پی گران شدن قیمت بنزین بوقوع پیوست گفت: وقتی شرایط لازم برای اعتراضات توده مردم از سوی افراد مسئول مهیا نشود در واقع مقصر اصلی مردم نیستند که نتوانستند شرایط را به نوعی مدیریت کنند که منجر به درگیری وخشونت نشود.

نوشته ایلنا، ساری گفت: اما متاسفانه طوری وانمود شد که انگار همه اشوبگر هستند، گویی همه آمده بودند بانک آتش بزنند در صورتی که اگر درست مدیریت می شد شاید این همه مشکل برای مردم و کشور بوجود نمی آمد. برای پیشگیری از اتفاقات اخیر فقط لازم بود بستر مناسب و تامین امنیت برای اعتراضات مردمی در نظر گرفته می شد. وی با اشاره به آمار کشته شدگان، زخمی‌ها و افراد بازداشتی در پی ناآرامی های اخیر، گفت: این آمارها را ما از رئیس امنیت کشور که شخص وزیر است می خواهیم .