سازمان ملل نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد

پنجشنبه شب ۲۸ آبان ۱۳۹۴ (۱۹نوامبر۲۰۱۵) کمیته سوم مجموع عمومی ملل متحد، در هفتادمین اجلاس خود قطعنامه‌یی را به تصویب رساند که نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق‌بشر در ایران تحت حاکمیت فاشیسم دینی را محکوم کرد.

این قطعنامه همچنین از «سرکوب» فعالان مدنی، روزنامه نگاران و مخالفان و افزایش تصاعدی شمار اعدام  ها در ایران انتقاد کرده است.

به گزارش رویترز، این قطعنامه غیر الزام آور توسط کانادا تهیه شده بود به کمیته سوم مجمع عمومی که ۱۹۳ عضو دارد، ارائه شد. قرار است که این قطعنامه در مجمع عمومی مطرح شود..

طبق این گزارش، ۷۶ کشور به این قطعنامه رأی مثبت و ۶۸ کشور نیز رأی ممتنع دادند و در مقابل ۳۵ کشور به آن رأی منفی دادند. کشورهای اروپایی و آمریکا از این قطعنامه حمایت کردند و در مقابل روسیه، چین و سوریه از جمله کشورهایی بودند که به این قطعنامه رای منفی دادند.

این قطعنامه از ایران خواسته است: به «محدودیت‌های گسترده و جدی در قانون و در عمل برای آزادی بیان، ابراز عقیده و حق برگزاری تجمع‌های مسالمت آمیز» شهروندان پایان دهد.

این قطعنامه می‌گوید: آزار، ارعاب و بازداشت‌های خودسرانه فعالان مدنی، روزنامه نگاران و مخالفان در ایران همچنان ادامه دارد.

در بخش دیگری از این قطعنامه از افزایش شمار اعدام در ایران ابراز نگرانی شده است. این قطعنامه همچنین از اعدام کسانی که به هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بوده‌اند، انتقاد کرده است.

غلامحسین دهقانی، معاون نماینده دائم رژیم در سازمان ملل در واکنش گفته است: این قطعنامه با انگیزه های سیاسی به طور گزینشی واقعیت ها را تحریف کرده است و بیانگر چیزی جز گمانه زنی های بی‌پایه ضد ایرانی نیست.

نمایندگی دائم رژیم در سازمان ملل با حمله شدید به کانادا به خاطر ارائه قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران به این سازمان گفت که به تصویر کشیدن جامعه ایران به عنوان «جامعه‌ای بسته و تک‌صدایی… کاملا اشتباه است».