سال گذشته 60 هزار اقدام به خودکشی به بهزیستی ارجاع شده است

زنان ایرانی 3 برابر مردان اقدام به خودکشی می‌کنند/ سال گذشته 60 هزار اقدام به خودکشی به بهزیستی ارجاع شده است

مسعودی فرید با اشاره به خودسوزی‌های صورت گرفته توسط زنان در ایلام طی سال‌های گذشته تاکید کرد: میزان خودسوزی در ایلام کاهش یافته و تبدیل شده به سایر شیوه‌های خودکشی گرچه ممکن است همچنان مواردی دیده شود.

به گزارش رویداد24 آنچه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، موضوع خاص خودکشی در میان زنان است؛ به بیان دیگر تجربه فعالان اجتماعی حاکی  است که در برخی از نقاط کشور، خودکشی یا تمایل به خودکشی در میان زنان و دختران به میزان قابل توجهی، مشاهده می‌شود که در برخی موارد این تمایل به اقدام و مرگ می‌رسد؛ اقدامی که گفته می‌شود رد پای آن را می‌توان در وجود فرهنگ مردسالارانه و سختی‌های زندگی با مردانی که درکی از زنان و دختران خود ندارند، دنبال کرد.