سبقت‌گیری برای پمپاژ یاس و ناامیدی در جامعه باب شده است

روحانی و بدنبال ان جهانگیری در یک کر هماهنگ از ترس خیزش مردم به صحنه امده اند و نگران پمپاژ ناامیدی و سیاه نمایی به جامعه شده اند. یکی نیست از جنایتکاران بپرسد ایا بازگو کردن کارهای شما پمپاژ ناامیدی و یاس است و یا انجام دادن ان.

به نوشته ایسنا، جهانگیری میگوید: ” سبقت‌گیری در پمپاژ یاس و ناامیدی در جامعه متاسفانه باب شده است. مدام حرف‌های سیاه و تاریک از آینده بر زبان می‌آورند و آینده را از آنچه هست تیره‌تر توصیف می‌کنند؛ اینان سبب می‌شوند که جامعه و نسل جوان نسبت به آینده این کشور و نظام ناامید شوند و از خود بپرسند چه آینده‌ای در انتظار آنان است؟”

حتما منظورش این است که تخم مرغ و کره گران نشده است و سیاه نمایی است. خودرو هیچ قیمتش فرق نکرده است و سیاه نمایی نکنید. دلار و سکه و ارز ارزانتر هم شده است، سیاه نمایی نکنید. انواع واقسام داروها با قیمت مناسب در اختیار مردم است و بازار سیاهی در این زمینه نیست، سیاه نمایی نکنید. زندان و شکنجه و اعدام اصلا نیست، سیاه نمایی نکنید. ماسک و دستکش و وسایل بهداشتی به وفور و ارزان در اختیار همه است، سیاه نمایی نکنید و الی اخر ………..