سخنگوی مجاهدین: نخستین رسید دریافت کلان ضربه پس از لیست‌گذاری سپاه

خامنه‌ای در نخستین اقدام پس از لیست‌گذاری سپاه پاسداران، پاسدار جعفری سرکرده سپاه را برکنار و پاسدار سلامی را با ارتقاء به درجه سرلشگری به فرماندهی سپاه جهل و جنایت گماشت.

خامنه‌ای در حکم دیگری پاسدار جعفری را به‌طرز مسخره‌یی به‌مسئولیت «قرارگاه فرهنگی اجتماعی» سپاه پاسداران گماشت.

سخنگوی مجاهدین در این باره گفت: «خامنه‌ای به این وسیله نخستین رسید دریافت کلان‌ضربه پس از لیست‌گذاری سپاه را علنی کرد».

خامنه‌ای در حکم صادره برای پاسدار جعفری صراحتاً بریدگی او را برملا کرده و تصریح می‌کند که پس از ابراز تمایل وی به کارهای فرهنگی این حکم را صادر کرده است.

از این پیش‌تر، سرکرده سابق سپاه پاسداران در زمان جنگ ضدمیهنی پاسدار محسن رضایی نیز پس از بریدگی در اثر زهر آتش‌بس به‌گفته خودش به کارهای فرهنگی روی آورده و با گرفتن یک دکترای قلابی به‌عنوان دکتر محسن رضایی به سمت دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گماشته شد. سایت مجاهدین