سردادن شعار مرگ بر خامنه‌ای توسط کارگران معترض در نجف‌آباد

بنا بر گزارشهای رسیده در پی اعتراضات کارگران شهرداری در نجف آباد روز یکشنبه، کارگران خشمگین با شکستن شیشه های ساختمان شهرداری و سردادن شعار مرگ بر خامنه ای خشم خود را علیه رژیم آخوندی ابراز کردند.
این کارگران آنها به خودداری کارگزاران رژیم از پرداخت حقوق و تسویه حساب با پیمانکاران اعتراض کردند. دقایقی پس از اغاز از این حرکت اعتراضی، نیروهای لباس شخصی مجهز به سلاح وارد صحنه شدند و کارگران را وحشیانه مورد حمله قرار دادند.
یکی از کارگران به نام سجادی خون آلود راهی بیمارستان شد. خانواده این کارگر گفته اند تا ساعت ۲۲ هم چنان در کما بوده است. مزدوران لباس شخصی همچنین بیش از۶۰تن از کارگران را دستگیر کردند.
 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...