سرکرده پلیس تهران: پلیس یار و حامی مالباختگان است

به گزارش خبرنگار انتظامی باشگاه خبرنگاران پویا، حسین رحیمی سرکرده پلیس تهران گفت: ” درباره تجمعاتی که در چند وقت اخیر توسط مالباختگان بخش‌های مختلف مانند مالباختگان بورس صورت می‌گیرد تصریح کرد: انتظار و توقع پلیس این است که مالباختگان برای تجمعات مجوزهای لازم را بگیرند. هر چند که بسیاری از این تجمعات بدون اخذ مجوز صورت می‌گیرد اما مالباختگان بدانند که پلیس یار و حامی آنهاست، ما همراه مردم هستیم و در بسیاری از تجمعات نیز از مسئولان آن نهاد،‌ارگان یا سازمان خواسته‌ایم که پاسخگوی مالباختگان باشند. هر چند که برگزاری آن تجمع بدون مجوز باشد.!!!!!