سرکرده سپاه: مکالمه تلفنی روحانی با اوباما “اشتباه تاکتیکی” بوده است

محمدعلی جعفری، سرکرده سپاه جنایتکاران، روز دوشنبه 8 مهر، در یک تضاد اشکار با رئیس جمهور ارتجاع، از تماس تلفنی حسن روحانی با باراک اوباما انتقاد کرده و گفته است که این اقدام یک «اشتباه تاکتیکی» بوده، ولی قابل تصحیح و جبران است.

پاسدار جعفری که با خبرگزاری «تسنیم» وابسه به به سپاه پاسداران گفت‌وگو کرده است، تماس تلفنی  روحانی با رییس جمهوری آمريکا را مناسب ندانسته و گفته است، «بهتر بود همان‌گونه که برای ملاقات حضوری به اوباما وقت داده نشد از پذيرش مکالمه تلفنی خودداری می‌شد و چنين اقداماتی به بعد از نشان دادن اقدامات عملی آمريکا، راستی آزمايی و صداقت سنجی در رفتار عملی آنها موکول می‌شد».

وی در ارزيابی سفر رییس جمهوری ایران به مجمع عمومی سازمان ملل گفته است که روحانی روی اصول ايستاد و در چارچوب سياست‌های نظام حرکت می‌کند.

سرکرده سپاه با تاکيد بر اينکه نگرانی خاصی نسبت به اصل «نرمش قهرمانانه» و ديپلماسی فعال جمهوری اسلامی در اين رابطه وجود ندارد گفته است: «با وجود این، در مسير حرکت دولت ممکن است اشتباهاتی تاکتيکی مانند همين مکالمه تلفنی با اوباما صورت گيرد که قابل تصحيح و جبران است».

جعفری در بخش ديگری از سخنانش بدون اشاره به جزئيات گفته است که «برخی به دنبال ايجاد نوعی دو قطبی در کشور هستند و می‌خواهند چنين القا کنند که يک گروه طرفدار نرمش و مذاکره با آمريکا و گروهی ديگر مخالف اين موضوع هستند».

وی افزود: این در حالی است که «راهبرد نرمش قهرمانانه با تدبير رهبری جمهوری اسلامی مطرح شده و همه نيروها با اين سياست نظام همراه هستند».

سرکرده سپاه همچنين گفته است اکنون نوبت آمريکاست که با اقدامات عملی خود اعتماد سازی کرده و در عمل راستگويی خود را به اثبات برساند.

وی برخی از اين اقدامات را رفع کامل تحريم‌ها ، آزادی‌سازی دارایی‌های بلوکه شده ايران، و دست کشيدن از به گفته او، «سنگ اندازی در اين مسير» عنوان کرده است.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...