«سعید طوسی» قاری خامنه ای

محمود صادقی ، نماینده اصلاح طلب مجلس می گوید حمایت فرد یا افرادی که به گفته او «در بیت رهبری نفوذ کرده اند» سبب تبرئه سعید طوسی شده است.
این نماینده مجلس با انتشار سند جدیدی در حساب توییترش از اعتراض رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر کیفری استان تهران به معاون قضایی رئیس دادگستری تهران مبنی بر گرفتن پرونده از سوی رئیس دادگستری تهران و عدم عودت آن خبر داده است.
به گفته آقای صادقی دادگاه تجدید نظر تهران بدون امضای رئیس دادگاه و با رای دو مستشار از شعبه دیگری حکم برائت سعید طوسی را صادر کرده است. سعید طوسی در دادگاه بدوی به چهار سال حبس محکوم شده بود.
از طرف دیگر سایت تابناک در گزارش خود نوشت:درباره پرونده گشوده شده در این خصوص در گوشه و کنار جامعه سخن می‌گوییم که پس از تشکیل پرونده قضایی ـ و البته پرونده دیگری در نزد افکار عمومی ـ در مسیر تکوین قرار دارد؛ اما در آن، رأی صادره در دادگاه تجدیدنظر هم حکم مستند جدیدی ایفا می‌کند که می‌توان به بخش‌هایی از آن استناد و بر اساس آن، نتیجه گیری کرد؛ اتفاقی که ساعاتی‌ است شدت گرفته و دست کم چند ابهام بزرگ را نشان می‌دهد که باید پاسخ داده شوند.
نخستین ابهام، آنجایی خودنمایی می‌کند که می‌بینیم، بار دیگر اهمیت موضوعی برای افکار عمومی آن گونه که باید، مورد توجه مسئولان قرار نگرفته و شفاف سازی در خصوص آن ضروری جلوه نکرده است که اگر این گونه بود، بی شک تلاش می‌شد، همزمان با اعلام رأی دادگاه و انتشار آن، در خصوص این پرونده، روند رسیدگی به آن و حتی استنادات قضات در خصوص رأی توضیحاتی به عموم داده شود؛ توضیحاتی که کمترین فایده آن، آشنا شدن عموم با مباحث حقوقی ا‌ست و از جمله دیگر فواید آن، شفاف شدن ابعاد پرونده‌ای است که برای جمعیت بزرگی به مسأله خاص تبدیل شده و از مدت‌ها پیش، دوست و دشمن مترصد اعلام نتیجه آن بودند. پرونده‌ای با ماهیت قضایی که در دادگاه بررسی شده، روند رسیدگی اش را پیموده، به صدور حکم رسیده و حتی در خصوص آن فرجام خواهی هم شده و می‌شود، در سایه مطرح کردن روند رسیدگی به آن و پاسخ دادن به برخی ابهامات مطرح در خصوص آن، از فرایند طی شده در آن دفاع و برای عموم کلاس درسی ویژه دایر کرد.
اتفاقی که اگر در پایان جلسات رسیدگی به پرونده‌های بزرگ رقم بخورد، با بسیاری از شایعات مقابله خواهد شد و اطمینان و اعتماد عمومی را به دنبال خواهد داشت؛ درست مثل هدفی که با برگزاری علنی برخی دادگاه ها، مانند دادگاه فساد مالی بزرگ پیگیری می‌شد؛ با این تفاوت که در پرونده فوق، ابعاد خصوصی شکایت مورد رسیدگی قرار می‌گرفت، نه ابعاد عمومی ماجرا.
اشکال بزرگ دیگری که البته ناشی از بازتاب وسیع خبر شکل گیری این پرونده در جامعه است نه محتویات پرونده یا نحوه رسیدگی به آن، اینکه اتهام وارده توسط چند تن از شاگردان قاری مشهور به وی، موضوعی دور از انتظار بود و توانست توجه رسانه‌های بیگانه را هم به ماجرا جلب کند؛ اتفاقی که ابعاد پرونده را وسیع‌تر کرد و از این روی، شفاف سازی در خصوص آن ضرورت یافت.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...