سفیر رژیم در لندن: «تراز مالی شبکه «من و تو»

«بعیدی‌نژاد» درباره پشت‌پرده مالی شبکه «من‌وتو» افشاگری کرد

با انتشار تصویری از تراز مالی شبکه «من و تو» در صفحه توئیترش نوشت: «تراز مالی شبکه «من و تو» نشان می‌دهد که از نظر اقتصادی شرکتی کاملا ورشکسته است. از 95 میلیون پوند سرمایه، این شبکه فقط 3 میلیون درآمد داشته و بقیه ضرر بوده است.»

او افزود: «این شبکه که از طریق تزریق پول اموال به غارت‌رفته ملت ایران توسط خانواده پهلوی اداره می‌شود و به دستگاه تبلیغاتی پهلوی مبدل شده است.» فارس

1