سنای آمريکا لايحه « پيشگيری از اتمی شدن رژيم ايران» را تصويب کرد

سنای آمريکا لايحه « پيشگيری از اتمی شدن رژيم ايران در سال ۲۰۱۳» را تصويب کرد

سنای آمريکا به اتفاق آرا لايحه « پيشگيری از اتمی شدن رژيم ايران در سال ۲۰۱۳» را تصويب کرد. هدف اين لايحه که با ۹۹ رأی مثبت از ۱۰۰ رأی تصويب شد اين است که ميزان صادرات نفت ايران را به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش دهد، فهرست صنايع مورد تحريم را طولانی تر کند و دسترسی رژيم تهران را به ارز خارجی محدودتر نمايد.
بانيان لايحه سنا می گويند: اين لايحه، قويترين و شديدترين لايحه تحريمی عليه رژيم ايران است.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...