سنای آمریکا لایحه « پیشگیری از اتمی شدن رژیم ایران» را تصویب کرد

سنای آمریکا لایحه « پیشگیری از اتمی شدن رژیم ایران در سال ۲۰۱۳» را تصویب کرد

سنای آمریکا به اتفاق آرا لایحه « پیشگیری از اتمی شدن رژیم ایران در سال ۲۰۱۳» را تصویب کرد. هدف این لایحه که با ۹۹ رأی مثبت از ۱۰۰ رأی تصویب شد این است که میزان صادرات نفت ایران را به کمتر از ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش دهد، فهرست صنایع مورد تحریم را طولانی تر کند و دسترسی رژیم تهران را به ارز خارجی محدودتر نماید.
بانیان لایحه سنا می گویند: این لایحه، قویترین و شدیدترین لایحه تحریمی علیه رژیم ایران است.

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...