سهم ایران و همسایگانش از نفت دریای خزر چقدر است؟

سهم ایران از نفت دریای خزر بر اساس آمار سازمان انرژی جهانی، تنها 500 میلیون بشکه‌ است.

بر اساس اعلام منابع اروپایی و آمریکایی و سازمان انرژی جهانی، در مجموع ذخایر تاییدشده دریای خزر حدوداً 50 میلیارد بشکه نفت است.

ذخایر نفتی دریای خزر تنها در اختیار پنج کشور حاشیه‌نشین این دریا، یعنی ایران، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، روسیه و قزاقستان، قرار دارد.

کشور قزاقستان که حدود یک هزار و 600 کیلومتر ساحل در دریای خزر دارد، با رقم 32 میلیارد بشکه بیشترین ذخایر نفتی را در مقایسه با سایر کشورهای حاشیه‌نشین این دریا داراست.

جمهوری آذربایجان که تنها 600 کیلومتر ساحل در دریای خزر دارد، با 5.8 میلیارد بشکه ذخیره نفت در جایگاه دوم ذخایر نفتی تاییدشده دریای خزر قرار گرفته است.

کشور روسیه با 695 کیلومتر ساحل- که بعد از قزاقستان بیشترین مساحت ساحل در دریای خزر را دارد- تنها با 1.6 میلیارد بشکه ذخیره نفتی در جایگاه سوم ذخایر نفتی تاییدشده دریای خزر قرار گرفته است.

کشور ترکمنستان نیز با 650 کیلومتر ساحل در دریای خزر، سهم یک میلیارد بشکه‌ای از ذخایر نفتی دریای خزر را دارد.

ایران با 600 کیلومتر ساحل در کنار جمهوری آذربایجان کمترین ساحل را در دریای خزر دارد و از لحاظ حجم ذخایر نفتی خزری نیز در رتبه آخر قرار گرفته است و تنها سهم 500 میلیون بشکه‌ای از این ذخایر دارد.

کارشناسان در مورد سهم نفتی اندک ایران در دریای خزر می‌گویند به علت عمیق بودن سواحل ایران در دریای خزر، منابع قابل استحصال نفتی برای ایران محدود است. اعتمادانلاین