سوئد- تظاهرات علیه جنایت مالکی- خامنه‌ای در یوتبوری

چهارشنبه 13 شهریو، در شهر یوتبوری واقع در جنوب غربی سوئد، گروهی از هواداران و پشتیبانان مقاومت علیه حمله جنایتکارانه مالکی-خامنه‌ای به قرارگاه اشرف دست به تظاهرات زدند.

روز یکشنبه نیروهای عراقی، به دستور رژیم جنایت پیشه ایران، به قرارگاه اشرف در عراق حمله کرده و بیش از نیمی از ساکنان این قرارگاه را قتل عام کردند. در این حمله 52 نفر از اعضای سازمان مجاهدین به شهادت رسیدند.

تظاهرات کنندگان که در میدان اصلی شهر تجمع کرده بودند از دولت سوئد خواستند تا این جنایت را بطور رسمی وعلنی محکوم کنند.

تظاهرات کنندگان همچنین از دولت امریکا جوامع بینالملل خواستار اجرای تعهدات خود درتضمین امنیت اشرف ولیبرتی شدند.

قابل ذکر است که اوباما  رئیس جمهور امریکا در روز چهارشنبه 13 شهریور برای یک دیدار دو روزه وارد سوئد شده بود.

 

http://video.fffi.se/#!album-370

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...