سوراخ تبدیل ارز به دینار در نجف برای زائران ایرانی

زائرانی که در ایران برای تبدیل ریال به دینار به حساب بانک ملی پول واریز کرده بودند در این مکان شلوغ باید از یکی افراد فرمی را دریافت کند و پس از تکمیل فرم آن را به شخص دیگری بدهد.

یکی از این زائران ایرانی می‌گوید من بیش از یک ساعت است فرمم را تحویل دادم ولی کسی هنوز اسمم را صدا نکرده است.

پس از اینکه اسم افراد خوانده می‌شود آن‌ها باید بیرون از حیاط بیایند و وارد یک صف دیگر شوند.

اما شاید بدترین قسمت کار آن جاست که افراد داخل صف باید از این سوراخ تو دیوار دینار را دریافت کنند. یکی از زائرانی که در ساعت ۲ ظهر موفق به دریافت دینار شد با انتقاد از مسئولان می‌گوید: آقایان تحویل بگیرند! من از ساعت ۹ صبح به اینجا مراجعه کردم و الان نوبتم شد. فارس

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...