سوزش آخوند خاتمی از اعتبار مقاومت در صحنه بین‌المللی + ویدیو

آخوند احمد خاتمی امروز در سخنان خود در نمایش جمعه بازار تهران، شوزش و وحشت خود را از اعتبار  مقاومت در عرصه بینالمللی  به طور اشکار نشان داد و گفت : شما تروریست پرور هستید و مارهایی که در آستین پرورش دادید امروز خودتان را نیش می زنند.

وی در ادامه از حملات تروریستی اخیر در پاریس ابراز خوشهالی کرد و گفت: این حوادث حاصل بذری است که خودشان کاشتند و امروز درو کردند. وی همچنین گفت  تروری که در فرانسه شد، حاصل بذری است که خودشان کاشتند؛ باد کاشتند و طوفان درو کردند.

خاتمی خطاب به سران فرانسه و غرب گفت: شما این ۵ سال چه بر سر مظلومین سوریه آوردید!؟ حالا چشیدید که ناامنی یعنی چه!؟ شما مأوا و ملجأ تروریست ها هستید. کسانی که رئیس جمهور و نخست وزیر ما و ۷۲ تن از عزیزان ما را یکجا شهید کردند، در دامن شما هستند.

وی ادامه داد: شما تروریست پرور هستید و مارهایی که در آستین پرورش دادید امروز خودتان را نیش می زنند.

آخوند جنتی در مورد حملات تروریستی پگفت: گویا از نگاه اروپا و آمریکا تروریسم خوب و بد وجود دارد؛ صهیونیست ها ترور کنند، خوب است، اما وقتی در فرانسه ترور اتفاق می افتد، بد است. همین روزها در منطقه ضاحیه لبنان که شیعه نشین است، ترور اتفاق افتاد، اما محکوم نکردند، حالا که در فرانسه اتفاق افتاده، بد است.