سوزش رژیم از خروج دو شرکت ال جی و سامسونگ کره ای از ایران

سخنگوی رژیم با سوزش و عصبانیت از خروج ال جی و سامسونگ، دو برند کره ای در توئیت خود نوشت: “برخی شرکت های خارجی که در سالها و ماههای اخیر صرفا با پذیرش قلدری آمریکا، ایران را ترک کرده اند بدانند بازگشت به بازار ایران بسیار سخت خواهد بود. “