سینا دشتی – ته دیگ سوخته ، دوران سوخته و دماغ سوخته

sinaته دیگ سوخته ، دوران سوخته و دماغ سوخته

یکى از دستمزد بگیران وزارت خوشنام اطلاعات رژیم مدعى شده بود که پارلمان کشور پادشاهى سوئد در تاریخ ۵ دسامبر امسال ( ٢٠١٢) در بیانیه ى ” نقش مجاهدین در کشتار أکراد  در عراق در سال ١٩٩١ را به عنوان جنایات ضد بشر محکوم کرده است”.

نگارنده این سطور به خاطر أقامت بیش از حد ارزو و تبعید دراز مدت در سوئد ،طبعا از دیدن این خبر کنجکاو شدم که متن سوىدى خبر را بخوانم. این کشور محل تبعید ما یک قانون اساسى دارد که در یکى از اصول آن أمده است که تمامى مدارک رسمى شامل اصل عمومى بودن هست و همه میتوانند به این مدارک دسترسى داشته باشند، البته که یک سرى محدودیتهاى ناشى از مسائل أمنیتی و دفاعی هست که بیشتر حالت استثنا هست.

نکته دوم هم در این کشور سرد شمال اروپا، إمکان استفاده مستقیم از اینترنت براى دستیابى به مدارک یاد شده هست . با چند اشاره ساده موش کامپیوتر ( این هم از اختراعات سویدى هاست!) شما به این مدارک دسترسى دارید! اینها را نوشتم که متوجه بشوید که بنده وقتى این مدرک را نوشتم ، هیچ دانش سطح عالى ترى از خواندن  یک مطلب به سویدى، را ندارم! خبرنگار حرفه اى هم نیستم!

در کل تمامى مذاکرات، سخنرانیها و پروتکل جلسات مجلس سوید در دسترس هست.

بنده هم لینک جلسه را در اینجا میگذارم

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Mellanostern-och-Nordafrika_H001UU8/?html=true

این جلسه کمیسیون امور خارجه پارلمان سوئد هست و در روز ۵ دسامبر مسایل خاورمیانه و شمال افریقا در این جلسه مورد تبادل نظر و تدوین سیاست کلى سوئد در مورد دوران جدید بعد از اشغال عراق و افغانستان ، بهار عرب ، قیام سال ٨٨ در ایران، مقوله فلسطین و إسرائیل ، تحولات مصر و مقوله جمهوری صحرا  و … بحث شده هست . تا انجا که به ایران مربوط میشود، متن مذاکرات از انتقاد شدید به دولت سوید به خاطر کم گذاشتن در حمایت از جنبش ازادیخواهى مردم ایران موج میزند! حالا أدب مرد به ز دولت اوست را کنار بگذارم ! به این جانور مزور و مزدور وزارت جهنمى  بأید گفت : این تبلیغات سوخته است ، دورانش بعد از پاره پاره شدن لیست گذشته و دوران به به و چه چه کردن مماشات گرایان حتى از نوع سوئدیش به سر أمده، در متن این مطلب حتى یکبار اسم مجاهدین نیامده است.

قاطى کردن تبلیغات نخ نما شده با مذاکرات رسمى مجلس سوئد یک خلاف قابل پیگیرى نیز هست !   أما شدت سوزش چند جانبه رژیم بیشتر از این محاسبات معمول است. بیشتر هم خواهد شد!

 
 
 

اتحاد انجمنها برای ایران ازاد شبکه ای از انجمنها در اسکاندیناوی میباشد که پیرامون موضوع موارد نقض فاحش حقوق بشر توسط روحانیت و رویای یک تغییر دموکراتیک در ایران است گرد هم امده اند...