فیلمی از شادی مردم شهر موصل در شب گذشته و شادی مردم دیگر مناطق آزاد شده در عراق

هموطنان گرامی توجه بفرمایید
مبارزات مسلحانه مردم ستمدیده و انقلابی عراق از دسامبر 2013 در استانهای الانبار و دیالی آغاز گشته است و به هیچ وجه ربطی به بنیادگرایان اسلامی داعش ندارد.
اما متاسفانه رسانه های بین اللمللی و جمهوری اسلامی فقط بنیادگرایان داعش را آنتنی می کنند تا بتوانند ضمن مظلوم نشان دادن مالکی جنایتکار، مردم ستمدیده عراقی را به راحتی قتل عام و سرکوب کنند