شبکه‌های اجتماعی خارج از کشور می‌توانند مردم را علیه نظام تحریک کنند

اعتراضات مردمی ناشی از فشار اقتصادی دشمن را به رسمیت بشناسیم/ کسی حق ندارد استراتژی مقاومت فعال را بر هم بزند/ شبکه‌های اجتماعی که از خارج از کشور هدایت می‌شود، می‌توانند مردم را علیه نظام تحریک کنند

سرکرده سازمان پدافند غیرعامل جلالی گفت: امکان سازماندهی مردم در شبکه‌های اجتماعی که از خارج از کشور هدایت می‌شود، وجود دارد و این شبکه‌ها می توانند مردم را علیه نظام تحریک کنند. البته این تهدید فقط علیه ایران نیست بلکه برای همه کشورها وجود دارد ولی ما نباید اجازه دهیم دشمن در فضای مجازی علیه کشور فعالیت کند. ایسنا